Helonias

Hyvinvointia homeopatialla

Quantum Bioresonanssimittaus

Uudenlaista energialääketiedettä

Ihmiskeho on järjestelmä, joka koostuu valtavasta määrästä soluja, jotka kasvavat, kehittyvät, jakautuvat, vahvistuvat ja kuolevat. Näin kudokset uusintavat itseään ja pysyvät toimintakykyisinä. Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua. Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia. Keskeinen tekijä solujen jakautumis- ja uusiutumisprosessissa on solun ionien aikaansaama sähköinen varaus. Sähkövaraus tuottaa sähkömagneettisia aaltoja eli säteilyä. Ihmiskehossa jatkuvasti syntyvä sähkömagneettinen säteily kuvastaa elimistön toimintaa, ja siksi sen perusteella voidaan arvioida ihmisen kehon tilaa. Mittalaite vahvistaa ja analysoi ihmiskehon heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen säteilyn ja vertaa tuloksia fyysikoitten määrittämiin viitearvoihin.

Magneettiresonanssianalyysi on esimerkiksi ultraäänitutkimuksen tai magneettikuvauksen kaltainen terveydentilan arviointimenetelmä. Magneettiresonanssianalyysi tarjoaa uusia mahdollisuuksia aineiden tutkimiseen. Se mittaa tutkittavan aineen reaktiovoimakkuuden ja – tavan ja määrittää niiden poikkeavuuden normaalista vertaamalla reaktiota muihin aineisiin. Magneettiresonanssi on Nikola Teslan vuonna 1902 patentoima sähköenergian siirtotekniikka.

Mittaus tapahtuu siten, että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää muutaman minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista. Laite mittaa sekä kunkin testattavan aineen aiheuttaman reaktion voimakkuuden että reaktiotyypin. Se vertaa tuloksia viitearvoihin, joiden avulla voidaan tunnistaa poikkeavat reaktiot.

Mittauslaitetta ei kuitenkaan käytetä sairauksien diagnostiikkaan, vaan se on suuntaa antava, täydentävä mittausväline. Jonka avulla pääsee helposti jäljille, jos on hoitoa vaativia ongelmia kehossa. Voit saada tietoa esim. mahdollisista vitamiini- ja hivenainepuutoksista kehossasi, ja saat ohjeistusta, miten voit esim. ruokavaliolla tehdä muutoksia parempaan suuntaan.

Huom! Ei sovellu jos mitattavalla on sydämen tahdistin.